Sākumlapa Aktualitātes Par mums Kursi Cenas Kā mūs atrast
Latviešu valodas apguve
Latviešu valodas (valsts valodas) apguve atbilstoši zemākajam (A), vidējam (B) un augstākajam (C) prasmes līmenim visas četras prasmes - klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, runa.

Latviešu valodu atestācijai, naturalizācijai, zināšanu pilnveidei mācām vairāk kā 20 gadus. Šajā laikā pie mums latviešu valodu apguvuši vairāk kā 60 tūkstoši, tajā skaitā Rīgā - vairāk kā 40 tūkstoši cittautiešu.

Latviešu valodas mācīšana pie mums balstīta uz 3 vaļiem:
  • izstrādātām un aprobētām mācību programmām 30; 60; 80; 120; vai 160 stundu mācību vielas apguvei, atbilstoši kursantu pamatzināšanu līmenim,
  • izstrādātiem un aprobētiem mācību līdzekļiem, t.sk. pašnovērtējuma testiem,
  • speciāli darbam ar pieaugušajiem sagatavotiem pasniedzējiem.
Valsts valodas prasmes pārbaudi kursanti kārto VISC. skat mājas lapu: www.visc.gov.lv
Naturalizācijas eksāmenu PMLP skat mājas lapu: www.pmlp.gov.lv


Copyright © 2010 Latvijas Tautas skola. Visas tiesības paturētas.